boros-horizotala-2.jpg

Horizontalita

vo svete vertikality,

chatky vo svahu

Tomáš Boroš

Hory, vysoké útesy či bralá. Človeka od nepamäti fascinuje vertikalita. A to určite aj preto, že jeho prostredie pre život je vo veľkej miere horizontálne.
Čo sa ale stane keď sa tieto prostredia spoja? Dobrým príkladom je chodník v korunách stromov. Keď do čisto vertikálneho prostredia umiestnime
horizontálny chodník, vytvoríme pútavé miesto, dostupné pre všetkých.

 

V týchto troch zásahoch demonštrujem potenciál spojenia vertikálnych a horizontálnych svetov. Ide o experimentálne vstupy do prudko konzervatívneho prostredia. Aj keď sú to zatiaľ do značnej miery teoretické zásahy, po dopracovaní sa každý z nich vie dostať do reálnej roviny.

Chatky vo svahu

Podobným konceptom spojenia vertikál a horizntál pristupujeme aj k malým chatkám vo svahu. Jednoduchým vložením hmoty do svahu vytvárame vo vertikálnom smere tri rozdielne prostredia. Dispozíciu chatky tvoria typologicky odlišné boxy/ výťahy, ktoré vedia cez tieto tri prostredia prechádzať. Človek si tak vie jednoducho vybrať, v ktorom prostredí bude jesť, spať či tráviť čas s priateľmi.

Nápady pre lepšie mesto

© UzemnéPlany.sk o.z. 2018

Zasiahnuté mestá

Kontakt

UzemnePlany.sk

Občianske združenie

 

A: Mlynská 27, 040 01 Košice
T: +421 55/ 623 15 87

M:  0907 458 406
E:   zasahy@zasahy.sk
W:  www.uzemneplany.sk