Image17_000.webp

Riešenie

exponovaného

prakovania v doline

Atrium Architekti

Bachledová dolina ako čoraz exponovanejšia turistická lokalita pociťuje čím ďalej väčší dopyt parkovacích miest. V tak prírodne vzácnom prostredí je absolútne nevhodné rozširovať plochy

určené parkovaniu. Tento návrh rieši optimalizáciu parkovania prostredníctvom citlivej integrácie parkovacieho domu do centra turistickej, oddychovej zóny.

Citlivé zasadenia do terénu ale aj plynule napojenie na hotelový objekt, minimálne zasahuje do prirodzeného charakteru doliny a materiálové prevedenie drevenej fasády, esteticky a pocitovo minimalizuje nevhodný a pri parkovacích objektoch častokrát agresívny dojem.

 

Rozsiahla plocha parkovacieho domu je riešená, ako pochôdzna zeleň s funkciou ihrísk (kurtov, v zime detského svahu pre úplne lyžiarske začiatky) a tak z vrchného pohľadu dokonalo splýva s terénom a zasadením absolútne nenarúša panorámu výhľadov do doliny.

 

Vjazd do parkovacieho domu je pod úrovňou peších komunikácií a okolia hotela "námestia", čím sa vizuálne, funkčne aj bezpečnostne odseparuje vplyv áut z hlavného turistického smeru. 

 

Návrh tiež rieši kultiváciu pôvodnej parkovacej plochy, prostredníctvom terénnych úprav a osadením zelene (stromov...) priamo na parkovacej ploche. 

Nápady pre lepšie mesto

© UzemnéPlany.sk o.z. 2018

Zasiahnuté mestá

Kontakt

UzemnePlany.sk

Občianske združenie

 

A: Mlynská 27, 040 01 Košice
T: +421 55/ 623 15 87

M:  0907 458 406
E:   zasahy@zasahy.sk
W:  www.uzemneplany.sk